Stima de sine


Stima de sine înseamnā sā dovedesc ca sunt capabil de urmātoarele:

 • Sā spun ce gândesc;
 • Sā fac ce vreau;
 • Sā insist când mā lovesc de vreo dificultate;
 • Sā nu îmi fie rusine sā renunt;
 • Sā nu mā las pācālit(ā) de publicitate sau de modā, care vor deseori sā mā facā sā cred cā nu sunt o persoanā „cum trebuie” dacā nu port cutare marcā de haine sau nu gândesc în cutare mod;
 • Sā râd din toatā inima dacā sunt luat peste picior fārā rāutate;
 • Sā stiu ca pot supravietui esecurilor mele;
 • Sā îndrāznesc sā spun”nu” sau „stop”;
 • Sā îndrāznesc sā spun „nu stiu”;
 • Sā îmi urmez calea, chiar dacā sunt singur(ā);
 • Sā îmi acord dreptul de a fi fericit(ā);
 • Sā suport sa nu mai fiu iubit(ā), chiar daca asta mā face nefericit(ā) pe moment;
 • Sā mā simt împācat(ā) cu mine însumi/însāmi;
 • Sā spun „mi-e teamā” sau „sunt nefericit(ā)” fārā sā mā simt înjosit(ā);
 • Sā îi iubesc pe ceilalti fārā sā îi supraveghez sau sā îi sufoc;
 • Sā fac tot ce pot ca sā reusesc ceea ce vreau sā reusesc, dar fārā sā mā fortez;
 • Sā îmi dau dreptul de a deceptiona sau de a rata;
 • Sā cer ajutor fārā sā mā simt inferior/inferioarā;
 • Sā nu mā desconsider si mici sā îmi fac rāu atunci când nu sunt multumit(ā) de mine;
 • Sā nu mā simt invidios/invidioasā de succesul sau de fericirea celorlalti;
 • Sā pot sā supravietuiesc nefericirilor mele;
 • Sā îmi dau dreptul de a-mi schimba pārerea dupā ce chibzuiesc;
 • Sā dau dovadā de unor fatā de mine însumi/însāmi;
 • Sā spun ce am de spus, chiar dacā am trac;
 • Sā trag învātāminte din greselile mele;
 • Sā mā arāt în coatum de baie chiar daca corpul meu nu e perfect;
 • Sā mā simt în regulā cu rānile din trecutul meu;
 • Sā nu îmi fie teamā de viitor;
 • Sā gāsesc cā sunt un tip/o tipā bine, cu calitātile si defectele sale;
 • Sā simt cā progresez si cā trag învātāminte din viatā;
 • Sā mā accept asa cum sunt astāzi, fārā sā renunt totusi sā mā schimb mâine;
 • Si, în sfârsit, sā ajung sā mā gândesc si la altceva decât la mine…

„Imperfecti, liberi si fericiti. Practici ale stimei de sine” – Cristophe André